Strona głównaO firmieOgłoszeniaDokumentacja pracowniczaKontakt

Strona główna

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Iława" S.A. w Iławie zlokalizowane są w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zostały utworzone z dniem pierwszego stycznia 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Spożywczego i Skupu na bazie przedwojennej fabryki krochmalu. W ostatnim kwartale 1960 roku ruszyła produkcja skrobi ziemniaczanej. 

Na początku lat 70-tych zakłady rozszerzyły swoją działalność o organizację produkcji sadzeniaków ziemniaka przemysłowego, produkcję napojów gazowanych i rozlewanie piwa. W latach 1961 - 1984 dzięki dokonanym modernizacjom Zakłady prawie trzykrotnie zwiększyły zdolności produkcyjne. W 1968 r. na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Wojewodą Olsztyńskim z dnia 22.06.1968 obowiązki i uprawnienia w stosunku do przedsiębiorstwa przejął Wojewoda. Spółka Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego S.A. powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w 1997 roku.

Kontakt

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
(następca prawny spółki Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. w Iławie)

ul. Łucka 15 lok. 303, 00-842 Warszawa 

tel. 22 821 16 10